onsdag 27 april 2011

Långsamma laddningstider

Vår leverantör Amazon upplever för tillfället problem i sina serverkluster vilket leder till långsamma laddningstider för både hemsideverktyget och publicerade hemsidor.

Vi kommer att följa utvecklingen noggrant och vidta åtgärder vid behov.