tisdag 7 juni 2011

Problem hos leverantör

En av våra leverantörer har stora problem i sitt nät. Det påverkar alla som har sina hemsidor på den gamla servern samt i viss mån utgående mail.