måndag 12 december 2011

Problem ledde till serverfel

Hemsida24 låg nere i 5 minuter på måndag förmiddag på grund av ett problem med en uppdatering som orsakade att vår lastbalanserare tolkade instanserna som trasiga.

Vi ska se över hur våra uppdateringar och lastbalanseraren jobbar tillsammans och motverka problemet i framtiden.