torsdag 20 oktober 2016

Problem med att komma åt alla funktioner i verktyget

På förmiddagen i dag hade vi problem med att ett serverfel förhindrade hemsideverktyget att laddas in korrekt för både kunder och vår egna helpdesk . Det såg ut som att verktyget hade laddats in korrekt men problemet var att det inte gick att klicka på några av knapparna och panelerna.

Serverfelet orsakade ett javascriptfel vilket i sin tur påverkade resten av verktyget som gjorde att vissa komponenter inte kunde köras.

Problemet varade till och från under en timma innan våra tekniker kunde lösa det och vi har nu kopplat på automatiska larm som ska upptäcka om ett liknande fel är på väg att inträffa igen.