tisdag 18 april 2017

Driftstörning HTTPS/SSL under skärtorsdagen

Under torsdagsmorgonen fick vi rapporter från både kunder och vår övervakning på servrarna att något inte stod rätt till gällande våra SSL anslutningar, d.v.s alla länkar som använder HTTPS. Rapporten löd att en viss procent av alla SSL anslutningar hade längre svarstid än vanligt som uppgick till ett flertal sekunder och i vissa fall även så länge att webbläsaren tappade anslutningen helt och hållet.

Problemet höll i sig under hela torsdagen fram till fyratiden då våra tekniker lyckades identifiera felet och skicka ut en uppdatering som löste problemet.

Felet berodde på att våra webbservrar inte kunde hantera den ökade mängden krypterad och skyddad trafik vilket i sin tur gjorde att köerna fylldes upp och stoppade alla nya anslutningar. Det upplevdes i slutändan som att responstiden var lång och uppstod tillfälligt när någon besökte en eller flera kundhemsidor hos oss som hade aktiverat HTTPS.

Vi hade underdimensionerat webbservrarnas köer men det ska nu vara åtgärdat.

Om en kö i webbservern var fylld så gick det inte att upprätta nya anslutningar tills den fick plats för fler och eftersom det tog olika lång tid för köerna att fyllas och ge plats åt nya anslutningar så upplevdes problemet som att det sporadiskt och tillfälligt inte gick att komma in över huvud taget.