torsdag 1 februari 2018

Optimeringar i databasen (ej driftstörning)

P.g.a de tidigare problemen vi har haft med databasen och failovers till nytt datacenter så har vi försökt göra optimeringar och förbättringar för att minska belastningen och öka prestandan. Dels för att inte pressa databasen för hårt samt underlätta för de tekniker som gör underhåll på hårdvaran.

En del i förbättringsarbetet är att vi har gått igenom de tyngsta databasfrågorna för att skriva om dem helt eller delvis för att använda index på ett mer optimalt sätt. En annan sak vi har gjort är att se över cachningen för att minska antalet databasfrågor.

Resultatet är att vi har lyckats sänka belastningen från ca 80% CPU vid peek till 35-40% vilket är mer än en halvering. Detta ger oss många fördelar gentemot oss själva men även våra kunder då responstiden blir snabbare och det går snabbare att jobba i hemsideverktyget.

Vi kan dock inte utesluta framtida failovers men vi har jobbat hårt för att minska på nedtiden som påverkar våra kunders hemsidor och våra övriga system.